2013-09-19

Democratie op school

 
Zoals jullie weten leer ik Zweeds bij SFI. Zeg maar Zweeds voor nieuwkomers. SFI valt gewoon onder de scholen en dus onder de wet die alle zaken op scholen regelt. O.a. het democratisch gehalte en de Zweedse overlegstructuur. Dit gaat eigenlijk op dezelfde wijze als in Nederland: elke klas kiest een klassenvertegenwoordiger en al die mensen samen vormen de leerlingenraad. Zo ook hier in Zweden. Ik ben klassenvertegenwoordiger van 'D', niet omdat ik dat wilde maar omdat iedereen naar mij wees toen het ter sprake kwam. Dat krijg je er van als je een iets te grote mond hebt.

Vanochtend was de eerste vergadering van SFI-klassenvertegenwoordigers met de directeur van Comvux (volwassenenonderwijs). De secretaresse notuleerde. Aanwezig zijn 10 verschillende nationaliteiten. Het merendeel zit een beetje onwennig naar elkaar te kijken. Wat zou de bedoeling zijn? Als je als vluchteling uit een land komt waar het woord democratie niet in het woordenboek staat en ontmoetingen met de leiders meestal niet veel goeds beloven zou ik ook enigszins ongemakkelijk op mijn stoel zitten.

Iedereen stelde zich voor, naam en de naam van de docent. Daarop stak de directeur, zonder zich iets van de agenda aan te trekken, van wal en hield een mooi verhaal over de school en welke problemen er allemaal zo aan hem voorbij trokken. Tegelijk maaide hij het gras voor onze voeten weg door alle mogelijke problemen te benoemen. Problemen die wij tijdens het klassenoverleg ook al zo netjes verzameld hadden. Of er verder nog vragen waren. Nou, eh, nee. Dat kan ook niet want 9 van de 10 konden niet of nauwelijks Zweeds. Het merendeel zit in 'A' en 'B', de A van analfabeet en de B van beeldverhalen.

Zelfs de (Duitse) vertegenwoordiger uit 'C' las bij de rondvraag de, duidelijk onder leiding van de docent opgeschreven, vragen in het Zweeds op en begreep volgens mij van de vragen weinig en van de antwoorden vrijwel niets. De secretaresse probeerde de antwoorden nog in het Engels te vertalen maar ook hier reageerde de man niet op. En om nou alles voor hem in het Duits te gaan vertalen, dat vond ik niet tot mijn taak behoren. Ik kan ook geen Arabisch of Albanees.

Andere vragen waren: Een tolk Arabisch-Zweeds voor de Arabisch sprekenden? Waarop de directeur zei dat die niet nodig was omdat ze hier Zweeds kwamen leren. En een gebedsruimte voor de Moslims? Er waren al te weinig lokalen voor de normale lessen dus die kwam er niet. Men moest maar een leeg lokaal uitzoeken.

Nadat iedereen nog even van de gelegenheid gebruik had gemaakt om zijn of haar docent de hemel in te prijzen ging ieder zijns of haars weegs. Blij dat ze toch nog iets gezegd hadden.

's Middags kreeg ik de notulen van de secretaresse. Met de verontschuldiging dat alles in kleutertaal was geschreven.

Tja...

1 kommentar: