2013-03-14

Samer i Backabro (Samen in Backabro)

Zoals eerder gemeld woonden er Samen in Dalarna. Ik heb nu een ander boek uit de bieb en daar staat dat ze  in Backabro woonden. Als ik de kaart mag geloven kan ik nu vanuit mijn raam de plek zien waar ze woonden.

I "Svärdsjö socken med Enviks kapell" skriver Karl Linge om en  Samefamilj, som bodde vid Hjälptjärn, ej lågt från Entjärnarna. Denna familj flyttade på  1850-talet ner till Svedens by. Ävan denna familj försörjde sig med hantverk, jakt, och diverse arbeten. En i familjen sysslade bl.a. med att lager skor. En tradition i bygden säger, att den som ville nyttja hans tjänster, måste välja sins uttryck med omsorg. Man borde be att få "en bit" på skon, om man däremot bad att få "en lapp", så togs det illa upp.

Een Samen familie verhuisde rond 1850 naar het dorp Sveden. Ze hielden zich bezig met handwerk, jacht en diverse andere werkzaamheden. Eén was er bv. schoenmaker. Het verhaal ging dat, als men van zijn diensten gebruik wilde maken, men zijn woorden juist moest kiezen. Je moest vragen om "een stukje" op je schoen, als men daarentegen vroeg om "een lap", werd dat slecht opgenomen. Een belediging dus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar