2014-06-07

Het blijft grappig maar...

... is het echt zo dat er vaak één onderdeel ontbreekt. Ik kan me dat bijna niet voorstellen want wij hebben meestal meer dan één onderdeel over. Het kan natuurlijk zijn dat juist omdat WIJ onderdelen over hebben een ander onderdelen tekort komt. Of stel dat wij 4 onderdelen over hebben dan zou het in de praktijk zo kunnen zijn dat er 4 anderen één onderdeel tekort komen, of 1 komt 3 onderdelen tekort en de anderen 2. Wat weer zou betekenen dat er nog weer iemand anders is die 5 onderdelen over heeft. Of drie en dan zou weer iemand anders er....

1 kommentar: